Colexifications for "TREE" and "CLUB"

Language Family Form for TREE Gloss for TREE Form for CLUB Gloss for CLUB
Barasana Tucanoan jukí̵ tree jukí̵ club
Tsafiqui Pila Barbacoan tside tree tside club
Nenets Uralic pʸa tree (cf 08.600) pʸa club
Panare Cariban iye tree (cf 08.600) iye club
Gothic Indo-European triu tree triu club
Hawaiian Austronesian lāʔau tree (cf 08.600) lāʔau club
Colorado Barbacoan c̷i'ˀde tree (cf 08.600) c̷iˀde club
Itonama Itonama a-bɨte tree (cf 08.600) a-bɨte club
Mapudungun Araucanian mamɨlʸ tree (cf 08.600) mamɨlʸ club
Gününa Küne Puelche ɨpuk tree (cf 08.600) ɨpuk club
Qau Kelao Tai-Kadai mu.42 tai.42 tree (cf 08.600) mu.42 tai.42 club
Paliu Austroasiatic si.ʔ55 tree (cf 08.600) si.ʔ55 club
Vaghua Austronesian mɔks tree mɔks club
Ket Yeniseian ōks the tree ōks the club